Bewegingsonderwijs

 

Bewegingsonderwijs Sporten is belangrijk!

 

Tijdens de gymlessen besteden wij aandacht aan verschillende ontwikkelingsgebieden. Het betreft niet alleen de ontwikkeling op motorisch gebied, maar ook op cognitief en sociaal gebied. We vinden het namelijk niet alleen belangrijk dat leerlingen bewegen maar ook dat ze leren over bewegen, samen bewegen en veel plezier hebben tijdens de gymles.

Elk schooljaar werken wij aan de hand van een activiteitenplan. Iedere periode worden er een aantal leerlijnen behandeld. Hier komen dan weer verschillende activiteiten uit zoals klimmen en klauteren, turnen, basketbal, voetbal, circusactiviteiten en verschillende vormen van tikspelen.

Tijdens de gymlessen worden veel coöperatieve werkvormen ingezet; zo leren de leerlingen samenwerken en leren ze van elkaar. Alle leerlingen, van groep 1 t/m 8, krijgen bewegingsonderwijs in de grote gymzaal. De groepen 1 en 2 gymmen één keer per week in de grote gymzaal met de vakleerkracht en minimaal één keer per week met de eigen leerkracht in het speellokaal. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymles van de vakleerkracht.

 

 

 

Gymrooster 2017-2018

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

08:30-09.15        4

Geen gym op dinsdag

08.30 – 09:15 1/2a

08.30-09.15     3

09:15-10:00        5

 

09:15 – 10:00 1/2b

 

10:30-11.15        6/7

 

10:00-10.45    3

10.30-11.15     6

11:15-12:00        6

 

10.45-11.30    4

11.15-12.00    6/7

 

 

11.30-12.15    5

 

 

 

 

 

13:00 – 13:40       7

 

 

13:00 – 13:40    7

13:40 – 14.20       8

 

 

13:40 – 14.20    8

14.20-15.00          8

 

 

14.20-15.00       8

 

Toernooien en sportdagen

 

De Notenkraker doet geregeld mee met verschillende sporttoernooien. Gedurende het jaar zijn er voor verschillende klassen verspreid van groep 3 t/m 8, toernooien in/rondom Den Haag. Dit jaar willen we graag mee doen aan de volgende toernooien:

Voetbal, volleybal, korfbal en hockey. Naast deze toernooien, doen we ook mee aan de schoolsportolympiade voor groep 8 en de SPY sportdagen voor de groepen 5 t/m 8.Overige informatie hierover ontvangt u via de info en weekmail. Op de activiteitenkalender staan de data vermeld. 

Een dag waar de gehele school aan meedoet is op 20 april 2018, de Koningsspelen. Een gezellige dag vol met leuke activiteiten waarin veel bewogen wordt.