Ouderraad

Wat doet de OR?
De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van De Notenkraker Zij ondersteunen het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij onder andere aan het Sinterklaas-, en kerstfeest, de Kinderboekenweek, projectweek, lente ontbijt, sportdag, avondvierdaagse en de BBZZ zomerfeest.

U kunt de OR bereiken via or@obsdenotenkraker.nl

Samenstelling OR

 

Namens de oudergeleding:
Margriet Kalverda
Bianca/Jeroen van Bijlevelt
Liek Fokke
Mario Hep


Namens de personeelsgeleding:
Juf Erna
Juf Monique
Juf Sandra

Juf Bianca

Juf Manja/Juf Kelly