Neveninstroom

Onze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep en zijn er totaal 15 plaatsen beschikbaar. Neveninstromers zijn kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar, die uit het buitenland komen en onvoldoende Nederlands spreken.Gedurende 1 tot 1,5 jaar kunnen zij bij ons op school terecht en krijgen dan intensief les in het spreken en verstaan van de Nederlandse taal. Daarnaast staan ook lezen, schrijven en rekenen op het programma. Na een deze periode kunnen de kinderen instromen in de reguliere jaargroep. De kinderen blijven dan bij ons op school of gaan dan terug naar de school in de wijk waar het kind woont.