Qind

Leren van en met elkaar!
Qind is sinds 2015 de nieuwe naam voor de PLG (Professionele Leer Gemeenschap) die zes Vinex scholen van de Haagse Scholen vormt.
Onderstaande scholen maken deel uit van Qind:
- De Notenkraker
- De Startbaan
- Prinses Catharina-Amalia
- Maria Montessorischool
- Daltonschool De Vijver

Vanuit een gezamenlijke ambitie bieden we de kinderen op onze scholen dátgene dat zij nodig hebben: Goed onderwijs. Onderwijs dat kinderen voldoende toerust om later, in onze, zo snel veranderende, maatschappij te kunnen functioneren.
Deze samenwerking leidde tot het oprichten van drie bovenschoolse werkgroepen op het gebied van digitalisering, meer- en hoogbegaafdheid en wetenschap en technologie. Aan deze drie werkgroepen nemen teamleden van alle zes de scholen deel.

 

Werkgroep digitalisering:
Deze werkgroep ondersteunt de teamleden op de scholen in hun ontwikkeling met betrekking tot digitalisering. Zij hebben een breed scholingsprogramma ontwikkeld dat gevolgd wordt door alle medewerkers op de scholen.

 

Werkgroep meer- en hoogbegaafdheid:
Deze werkgroep is bezig met het ontwikkelen van bovenschoolse plusklassen voor de scholen. Per koppel van steeds twee scholen (De Startbaan-De Notenkraker, Maria Montessorischool-De Vijver, Prinses Catharina Amaliaschool-Waterland) zullen vanaf medio januari 2016  bovenschoolse plusklassen voor de groepen 4 t/m 7 gaan draaien, afwisselend op alle locaties.

 

Werkgroep wetenschap en technologie:
Deze werkgroep heeft op iedere school een technieklokaal ingericht. Daarnaast hebben zij, in samenwerking met het “Van kinderenmuseum”, een scholingsprogramma opgezet voor alle leraren van de zes scholen in het werken met de diverse techniekateliers.

 

Qind en NPDL
Alle Qind-scholen nemen deel aan het global partnership NPDL.
NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) is een project waar we al ruim twee jaar aan deelnemen en naadloos aansluit bij de doelstellingen van Qind. Dit is een wereldwijd project dat als hoofdthema heeft: het onderzoekend leren van kinderen te bevorderen en de nieuwsgierigheid die zij van nature hebben te behouden t/m groep 8. De doelstellingen van Qind en NPDL sluiten ook goed aan bij onze werkwijze en het nieuwe 21- eeuwse leren waar we mee aan de slag zijn gegaan, omdat de kinderen van nu andere leerbehoeften hebben dan de vorige generatie kinderen. NPDL leeft de gedachtengoed na van Michael Fullan. Het is interessant om deze naam te googelen als u meer wilt weten. Het voert nu te ver om u hierover te vertellen, omdat het voor ons ook nog in de experimentele fase zit.

Klik hier (www.qindscholen.nl) voor de website van de Qind-scholen.