Ouderraad

Wat doet de OR?
De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van De Notenkraker Zij ondersteunen het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij onder andere aan het Sinterklaas-, en kerstfeest, de Kinderboekenweek, projectweek, lente ontbijt, sportdag, avondvierdaagse en de BBZZ zomerfeest.

U kunt de OR bereiken via or@obsdenotenkraker.nl

Samenstelling OR

 

Namens de oudergeleding:

Liek Fokke (vz)
Mario Hep,
Nathalie Veldhoven
Patricia Veldhoven
Margriet Kalverda


Namens de personeelsgeleding:

Kelly de Waal

Manja van Woesik

Erna Schallenberg

Melissa van Oosten

Monique Lange

Sandra Weterings