Sporten is belangrijk!

Tijdens de gymlessen besteden wij aandacht aan verschillende ontwikkelingsgebieden. Het betreft niet alleen de ontwikkeling op motorisch gebied, maar ook op cognitief en sociaal gebied. We vinden het namelijk niet alleen belangrijk dat leerlingen bewegen maar ook dat ze leren over bewegen, samen bewegen en veel plezier hebben tijdens de gymles.

Elk schooljaar werken wij aan de hand van een activiteitenplan. Iedere periode worden er een aantal leerlijnen behandeld. Hier komen dan weer verschillende activiteiten uit zoals klimmen en klauteren, turnen, basketbal, voetbal, circusactiviteiten en verschillende vormen van tikspelen.

Tijdens de gymlessen worden veel coöperatieve werkvormen ingezet; zo leren de leerlingen samenwerken en leren ze van elkaar. Alle leerlingen, van groep 1 t/m 8, krijgen bewegingsonderwijs in de grote gymzaal. De groepen 1 en 2 gymmen één keer per week in de grote gymzaal met de vakleerkracht en minimaal één keer per week met de eigen leerkracht in het speellokaal. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymles van de vakleerkracht behalve groep 5, die vanwege zwemles maar één keer per week gymles krijgen.

Rooster gymlessen
Groep 1/2a: maandag van 08.30 – 09.20 uur en woensdag van 09.20 – 10.10 uur
Groep 1/2b: maandag van 09.20 – 10.10 uur en woensdag van 08.30 – 09.20 uur
Groep 3 : maandag van 11.10 – 12.00 uur en woensdag van 11.10 – 12.00 uur
Groep 4 : maandag van 13.00 – 14.00 uur en donderdag van 08.30 – 09.20 uur
Groep 5 : donderdag van 09.20 – 10.10 uur
Groep 6 : maandag van 14.00 – 15.00 uur en donderdag van 10.25 – 11.10 uur
Groep 7 : dinsdag van 09.20 – 10.10 uur en donderdag van 13.00 – 14.00 uur
Groep 8 : dinsdag van 10.25 uur – 11.10 uur en donderdag van 14.00 – 15.00 uur
NIA : maandag van 10.25 – 11.10 uur en woensdag van 10.20 – 11.10 uur
NIB : dinsdag van 08.30 – 09.20 uur en donderdag van 11.10 – 12.00 uur