Wat is PBS?
School Wide Positive Behaviour Support, vaak afgekort tot PBS, is een preventieve, schoolbrede aanpak om een positief en veilig schoolklimaat te bevorderen.

De Notenkraker werkt al sinds 2014 met deze aanpak. De aanpak richt zich op het bekrachtigen van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Dit gebeurt door de waarden van de school te vertalen naar concrete gedragsverwachtingen.
De waarden van De Notenkraker zijn: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.

Voor alle ruimtes in de school zijn gedragsverwachtingen aan deze waarden gekoppeld. Deze gedragsverwachtingen worden tijdens de PBS-lessen ‘goed gedrag’ actief aangeleerd en vervolgens systematisch gewaardeerd en beloond met behulp van (groene) muntjes/tokens. Hiermee kunnen de leerlingen samen sparen voor een groepsbeloning. Wanneer een leerling ongewenst gedrag vertoont, volgen de leerkrachten in de school de reactieprocedure. Wanneer de leerling na het uitvoeren van de reactieprocedure alsnog ongewenst gedrag heeft vertoond, volgt een consequentie. Dit kan bijvoorbeeld een time-in (een bepaalde tijd apart zitten in de klas, hoe lang is per leeftijd verschillend) of time-out (een dagdeel in een andere klas werken) zijn. Afhankelijk van het gedrag wordt besloten wat de consequentie is. Bij klein probleemgedrag wordt vaak gekozen voor een time-in (of een variant hier op), bij groot of herhalend probleemgedrag wordt gekozen voor een time-out.

Wanneer de leerling een consequentie heeft gekregen voor ongewenst gedrag, wordt dit geregistreerd. Deze geregistreerde data wordt één keer per maand door de PBS-werkgroep geanalyseerd. Wanneer zich patronen voordoen in de frequentie van ongewenst gedrag bij bepaalde leerlingen, op bepaalde momenten of in bepaalde groepen, kan ervoor gekozen worden een gele of rode interventie in te zetten (zie afbeelding).

Doordat de gedragsverwachtingen duidelijk zijn en de reactieprocedure door alle leerkrachten wordt toegepast, draagt dit bij aan de voorspelbaarheid van de leerkrachten, wat de kans op probleemgedrag vermindert.

Ondanks de duidelijke schoolbrede afspraken voor het handelen bij ongewenst gedrag ligt de nadruk van PBS echt op het bekrachtigen van positief gedrag. De gedragsverwachtingen worden tijdens de PBS-lessen actief aangeleerd middels de lessen ‘goed gedrag’ en zijn gekoppeld aan de waarden van de school. Het aanleren van gedragsverwachtingen werkt preventief en is daarnaast effectiever en positiever dan wachten tot er ongewenst gedrag wordt vertoond alvorens hierop in te spelen.

Heeft u als ouders vragen of suggesties over het werken met PBS? Dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of vraag naar onze gedragsspecialist.