De overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs
Wij vinden het als school belangrijk om de overgang naar het voorgezet onderwijs (VO) zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ouders/-of verzorgers van leerlingen van groep 7 krijgen aan het eind van het schooljaar het voorlopig schooladvies. Dit gebeurt tijdens een gesprek, waarbij de leerling, ouders, de leerkracht en eventueel de Intern Begeleider aanwezig is.

Deze zaken wegen mee om tot advisering te komen
– LOVS CITO toetsen die 2x per jaar worden afgenomen.
– De methode toetsen.
– Uitslag van de NIO (intelligentie onderzoek).
– De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.
– Het gedrag, de motivatie en de werkhouding (indien relevant de thuissituatie).

Eind december krijgt u het definitieve advies te horen tijdens een gesprek met de leerkracht. Ook wordt het onderwijskundig rapport, geschreven door de leerkracht, met u doorgenomen. In het onderwijskundig rapport staat o.a. informatie over de ontwikkeling op en het gedrag van uw kind. Daarnaast ontvangt u een lijst van scholen voor het voortgezet onderwijs die passen bij het definitieve schooladvies. Op deze manier kunnen de ouders en leerlingen gericht de open dagen bezoeken van de passende VO scholen.

In februari ontvangt u van de basisschool een regionaal aanmeldformulier. Bij dit formulier zit ook de voorkeurslijst, zodat u een top 5 van VO scholen kunt opgeven. U meldt uw kind aan op de eerste voorkeursschool. Bij de aanmelding moet u meenemen de 2 bovengenoemde formulieren en een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind.

De meeste leerlingen worden geplaatst op de school van hun eerste voorkeur. Het kan echter voorkomen dat een school meer aanmeldingen ontvangt dan dat het plekken heeft. In dat geval zullen eerst de voorrangsregels toegepast worden. Als er dan nog plekken over zijn, worden die via een loting verdeeld over de overige leerlingen.

Aandachtspunten

  • Het advies is om minimaal vijf scholen op uw voorkeurslijst te noteren. Bij meer scholen wordt de kans op plaatsing op één van de voorkeursscholen groter.
  • Indien uw kind voldoet aan een van de voorrangsregels, houdt er dan rekening mee dat deze alleen gelden op de school van eerste voorkeur.
  • Kijk op de website van de school wat het toelatingsbeleid is en welke voorrangsregels zij hanteren.

De Centrale eindtoets wordt in april afgenomen. Enkele weken na afname ontvangt de school de uitslag. De uitslag van de Centrale eindtoets is geen onderdeel meer van het schooladvies van de leerling. Het advies van de basisschool is bindend voor inschrijving in het Voortgezet Onderwijs. Wanneer de uitslag van de Centrale eindtoets hoger uitvalt dan die van het schooladvies van de leerling, moet de school het schooladvies “heroverwegen”. De school is niet verplicht om het schooladvies “bij te stellen”. Wanneer de uitslag van de Centrale eindtoets lager uitvalt dan het schooladvies, blijft het schooladvies ongewijzigd.

Meer informatie kunt u lezen op de volgende website:
Bovo Haaglanden – voor ouders
Bovo Haaglanden – PO-VO procedure