Wat doet de MR?

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de tussen- en naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert 7 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. U kunt de MR bereiken via mr@obsdenotenkraker.nl.

Samenstelling MR
Oudergeleding
Nadine Chatoui
Patricia Veldhoven
Saida Bounou-Akbar

Personeelsgeleding
Eva Hoogland
Jasper Vos
Carola de Wilde

Hieronder kunt u de notulen van de MR downloaden

Notulen vergadering februari 2024
Notulen vergadering november 2023
Notulen vergadering september 2023
Notulen vergadering juni 2023
Notulen vergadering februari 2023
Notulen vergadering juli 2022
Notulen vergadering april 2022
Notulen vergadering januari 2022
Notulen vergadering oktober 2021