In het schoolplan kunt u onder andere lezen wat onze beleids- en beschreven schoolontwikkelingen zijn voor de periode van 2023-2027 en kunt u bijvoorbeeld een korte beschrijving van onze school en haar omgeving vinden. In het schoolconcept beschrijven we waar we voor staan en waar we voor gaan. Ook zoomen we in op ons onderwijskundig beleid, op de inhoud van ons onderwijs, hoe we zorgen voor onze leerlingen én wat dit betekent voor ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen en welke ambities en doelen we ons hebben gesteld voor de komende vier jaar.

Downloaden?
Wilt u het (hele) Schoolplan 2023-2027 lezen? Open het document (in een nieuw tabblad) via onderstaande koppeling.
Schoolplan 2023-2027