Visie op leren: Wij vinden betrokkenheid de belangrijkste voorwaarde om optimaal tot leren te komen. Daarom combineren wij betrokkenheid met plezier om zo gestelde doelen te behalen.

Betrokkenheid ontstaat doordat leerlingen begrijpen waarom ze leren en weten hoe ze het beste leren. Hierdoor worden zij mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Visie op brede ontwikkeling: Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Wij spreken die nieuwsgierigheid aan door ze uit te dagen waardoor ze hun talenten leren kennen en ontwikkelen.

Dit betekent dat:

  • ons didactisch handelen gericht is op het uitdagen en motiveren van onze leerlingen om zo aan die betrokkenheid en nieuwsgierigheid tegemoet te komen. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij stellen hoge doelen en werken doelgericht om deze te realiseren. Dit doen wij samen met het kind, waarbij de kinderen ook samenwerken. Onze rol is daarbij vooral coachend en ondersteunend.
  • betrokkenheid kenmerkt ook ons pedagogisch handelen. Wij zijn betrokken bij en nieuwsgierig naar de ontwikkeling van onze leerlingen en stellen ons in dienst om deze maximaal vorm te geven. Onze kernwaarden daarbij zijn respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Wederzijds vertrouwen in alle lagen “leerkracht-kind-ouder” is daarbij essentieel.
  • wij als team vanuit onze betrokkenheid werken in een professionele cultuur. Wij stellen gezamenlijke doelen en werken samen om deze te bereiken. We hebben een transparante houding naar elkaar en benutten elkaars kwaliteiten. We staan open voor en zijn nieuwsgierig naar veranderingen en we zijn constant in ontwikkeling.


Missie van OBS De Notenkraker

Op De Notenkraker staan wij voor kwalitatief goed onderwijs in een veilige leeromgeving. Wij zijn van mening dat dat gerealiseerd kan worden door nieuwsgierigheid en betrokkenheid centraal te zetten in de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Onze missie is om de nieuwsgierigheid en betrokkenheid levend te houden en om van daar uit te komen tot leren en ontwikkelen.

Onze slogan

De Notenkraker: betrokken en nieuwsgierig!