Wij zijn trots!

In het schooljaar 2019-2020 hebben wij het thema certificaat Sport en Bewegen behaald. Daarmee hebben wij het vignet Gezonde School gekregen. In het schooljaar 2020-2021 hebben we ook het themacertificaat Voeding behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling.

De school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat Sport en bewegen. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet naschoolse sport, namelijk 4 keer per week variërend van de groepen 1 t/m 8, diverse sporttoernooien het gehele jaar door voor de groepen 3 t/m 8, het meten en wegen van de leerlingen, Vanaf dit jaar ook het nieuwe beweegparcours waarin de motorische vaardigheden van de leerlingen gemeten worden. De SPY sportdagen en natuurlijk de Koningsspelen.