De plusklas, onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen

Kinderen die extra uitdaging buiten de eigen klas nodig hebben komen één keer per week op donderdagochtend voor anderhalf uur bij elkaar in de plusklas. De plusklas heeft een middenbouw en een bovenbouw groep waarin 12 leerlingen per groep zitten. Voor de plusklas wordt samengewerkt met een van onze andere scholen waardoor de kinderen ook kennismaken met ontwikkelingsgelijken van een andere school.

In de plusklas ligt de nadruk op hoe de leerlingen iets doen. De weg ergens naar toe is belangrijker dan de uiteindelijke bestemming (het eindresultaat). Tijdens het werken leren de kinderen van hun eigen en elkaars ervaringen. Er wordt op een onderzoekende manier gewerkt aan afwisselende projecten of thema’s zoals paddenstoelen en schimmels, de hersenen, fossielen, de middeleeuwen, bouw een app, ontwikkel een spel en nog veel meer. Tijdens deze lessen is er veel ruimte voor eigen inbreng, creativiteit en vrij denken.

Er wordt gewerkt aan persoonlijke vaardigheden zoals leren moeite doen, doorzetten, verantwoordelijkheid voor het eigen werk, leren van fouten, sociale vaardigheden en omgaan met feedback en plannen.

In de bovenbouwgroep wordt er naast het project ook wekelijks aandacht besteed aan denklessen waarbij de kinderen oefenen met kritisch denken en filosoferen. In de middenbouwgroep komen aspecten van mindset aan bod. Wekelijks krijgen de kinderen werk mee naar hun school waar zij op andere dagen in de eigen klas aan kunnen werken. Het pluswerk wordt nabesproken in de plusklas. Geregeld is er contact met de groepsleerkracht over de behoeften en ontwikkeling van de kinderen.

Aan het eind van een thema of project wordt er vaak een ‘kijkmoment’ georganiseerd voor ouders. Soms worden ook klasgenoten uit de eigen groep uitgenodigd. Dit kan een tentoonstelling zijn, een kijkje in de plusklas, het spelen van een door de kinderen ontwikkeld spel, het via de computer thuis bekijken van een door de kinderen gemaakte virtual reality tour, het spelen van een kennisquiz (Kahoot!) die de kinderen hebben gemaakt op basis van het project, een voorstelling of iets heel anders.