U kunt hier het verslag van het oudertevredenheidsonderzoek downloaden.

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek onder ouders dat Steda in februari 2022 voor De Notenkraker heeft uitgevoerd. Ouders gaven feedback over de school als geheel, over het welbevinden van hun kind(eren) en over de betreffende groep(en). Een deel van de uitkomsten wordt ook per groep gerapporteerd, als input voor het professionele gesprek op de werkvloer.