Scholen met succes

Ouders kijken en vergelijken als kritische consumenten wat verschillende scholen te bieden hebben. Maar wat doet de school om bij de ouders in de smaak te vallen? Gelikte verkooppraatjes hebben geen zin, ouders prikken daar zo door heen. Ze willen immers het beste voor hun kind en zullen het onderwijsaanbod kritisch volgen. De school kan beter eerlijk zijn in haar communicatie. Dit eist van een school een duidelijk beeld van waar ze voor staat, wat de school uniek maakt, wat ze wil en kan waarmaken. Hiervoor is bezinning nodig op de kernvraag: waaraan de school herkend wil worden; waarin wil ze ‘extra’ goed zijn? Met andere woorden wat is het profiel van de school?

 

De voordelen van een schoolprofiel

 

Duidelijkheid:

een meer samenhangend beleid voor de toekomst van de school 


Meer met minder:

minder versnipperde aandacht voor onderwijsinhouden maakt verdieping en daardoor kwaliteitsverbetering mogelijk. 


Tijdsbesparing:

eenduidigheid en samenhang bij het werken aan schoolgids, ontwikkelplan, bestedingsplan en nascholingsplan 

 

Vermindering van werkdruk:

de prioriteiten van het team zijn duidelijk, er is een helder inzicht in hoofd- en bijzaken in het onderwijs 

 

Herkenbaarheid: 

de school heeft een duidelijk eigen gezicht in de omgeving en kan daardoor meer werk maken van haar marktpositie.