We zijn heel blij dat u geïnteresseerd bent in onze school!
Een basisschool kiezen voor uw zoon of dochter is vaak niet eenvoudig. De website geeft u alvast een eerste indruk van onze school.

Op de website (en meer in detail in onze schoolgids) vertellen wij u iets over ons onderwijs en over de manier van werken. Ook
willen we u informeren over hoe onze school innovaties in het onderwijs vormgeeft, zoals PBS, MSI, Engels, ICT, Cultuur/Techniek, zaakvakken etc. De opbrengsten van taal, rekenen en lezen zijn belangrijk, maar ook proberen wij ruimte en tijd vrij te maken om de creatieve talenten te ontplooien.

We merken aan alles dat we op een belangrijk punt zijn aangekomen. De kinderen moeten we voorbereiden op een plaats in de maatschappij die in beweging is en waar andere vaardigheden en kennis vereist zijn dan jaren geleden. We zijn volop in ontwikkeling, kinderen worden steeds meer betrokken bij het onderwijs en worden op deze manier meer eigenaar. Het kind staat centraal en dat is een mooie ontwikkeling die niet stil staat!

De school staat voor veiligheid, verantwoordelijkheid, respect, betrokkenheid en nieuwsgierigheid.
Dat zijn de kernwaarden waar OBS De Notenkraker mee werkt.